รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเยี่ยมชมโครงการฯ

    เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562 นายกฤติยา ก้อนทอง รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สายปฏิบัติการ 2 (รสภ.ปก.2) นางรัญนา นียพันธุ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานยุทธศาสตร์ (ชญศ.) เจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารคุณภาพบริการ ทสภ. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ทสภ. เยี่ยมชมโครงการฯ โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารโครงการ ทสภ. ให้การต้อนรับ การเยี่ยมชมในครั้งนี้เพื่อสำรวจพื้นที่ในการจัดงาน กิจกรรมต่าง ๆ สำหรับผู้โดยสาร โดยคณะได้เข้าเยี่ยมชมภายในอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (SAT-1 ) บริเวณชั้น 3 และ 4