คณะผู้สังเกตการณ์ข้อตกลงคุณธรรม เยี่ยมชมโครงการ...

    เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2562  เวลา 12.30 น. นางสาวณิชนันทน์ ยุ่นสมาน ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สกส.) พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ คณะผู้สังเกตการณ์ ข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมความคืบหน้าโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 2 โดยคณะได้รับฟังการบรรยายสรุปภาพรวมโครงการและระบบสายพานลำเลียงกระเป๋า (BHS)  ณ ห้องประชุมราชาเทวะ สกส.

    หลังจากนั้นได้เข้าเยี่ยมชมพื้นที่ก่อสร้างโครงการ บริเวณอุโมงค์ติดตั้งระบบสายพานลำเลียงกระเป๋า (BHS) บริเวณก่อสร้างอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (SAT-1) ชั้น B2 สถานีขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ(APM) ชั้น 2 ผู้โดยสารขาเข้า, ชั้น 3  ผู้โดยสารขาออก และชั้น 4 ส่วนพื้นที่บริการผู้โดยสาร