คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ...

      เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2561 นางสาวณิชนันทน์ ยุ่นสมาน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนพัฒนาท่าอากาศยาน ลงพื้นที่ตรวจความก้าวหน้าการก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 2 บริเวณพื้นที่ก่อสร้างอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (SAT-1) และส่วนต่อเชื่อมอุโมงค์ทางด้านทิศใต้บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ (APM) ภายใน Concourse D