ที่อยู่ / เบอร์ติดต่อ

สำนักงานบริหารโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สกส.)
999 หมู่ 1 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ประเทศไทย 10540
โทรศัพท์: 02-132-1888, 02-132-1111-2  โทรสาร: 02-132-1889

 


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น