ที่อยู่ / เบอร์ติดต่อ

 

 

สำนักงานบริหารโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สคกส.)
999 หมู่ 1 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ประเทศไทย 10540
โทรศัพท์: ฝ่ายแผนงาน 02-132-8724  ฝ่ายเทคนิค 02-132-8798  โทรสาร: 02-132-1889

 


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น