ภาพความก้าวหน้า ก.ย.66

งานท่อน้ำระบบประปาสำหรับจ่ายน้ำในห้องน้ำของ APM Depot

งานยกพื้นและปูหญ้าเทียม บริเวณพื้นที่ที่ไม่มีผู้เช่า

งานกั้นผนังชั่วคราวและติดสติ๊กเกอร์ Ink Jet บริเวณพื้นที่ที่ยังไม่มีผู้เช่า

งานปูหินแกรนิต และติดตั้งฝ้าฉาบเรียบพร้อมทาสี บริเวณพื้นที่ร้านค้าเช่า ชั้น 3 หน้าประติมากรรมช้างหิมพานต์

งานเสริม Support กระจก Curtain Wall ชั้น 2 Concourse D

งานฐานพระพุทธรูปที่บุษบกแก้ว

งานติดตั้งระบบ CASS เพิ่มเติม เพื่อให้สอดคล้องกับการบริหารพื้นที่ภายในอาคาร SAT-1

งานติดตั้งอุปกรณ์เชื่อมต่อระบบ SCADA สำหรับ Plug-In CB ของ Bus duct

งานติดตั้ง Main Infrastructuer Kitchen Exhaust ชั้น 4

งานติดตั้ง Distribution Panel เพิ่มเติม บริเวณชั้น 3 อาคาร SAT-1