กลุ่มงานที่ 2: กลุ่มงานที่ปรึกษาออกแบบอาคารผู้โดยสาร


ประกอบด้วย

1) งานออกแบบและก่อสร้างขยายอาคารผู้โดยสารด้านทิศตะวันออก บนพื้นที่ประมาณ 60,000 ตารางเมตร พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้อาคารผู้โดยสารหลัก

2) งานออกแบบและก่อสร้างอาคารสำนักงานสายการบินและอาคารจอดรถด้านทิศตะวันออก โดยสร้างเป็นอาคาร 2 ส่วน ด้านหน้าเป็นอาคารสำนักงานสูง 4 ชั้น พื้นที่ประมาณ 35,000 ตารางเมตร ส่วนด้านหลังเป็นอาคารจอดรถ โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 5 ชั้น และดาดฟ้าอีก 1 ชั้น พื้นที่ประมาณ 32,000 ตารางเมตร สามารถจอดรถยนต์ได้ประมาณ 1,000 คัน พร้อมสร้างทางเดินรถเชื่อมต่อกับอาคารจอดรถที่อยู่ข้างเคียง และสร้างทางเดินเท้าเชื่อมต่อกับชานชาลาด้านหน้าอาคารผู้โดยสารปัจจุบัน

 

ซึ่งปัจจุบัน ทอท.ได้ว่าจ้างกลุ่มนิติบุคคลร่วมทำงาน “SADC2” เป็นที่ปรึกษาออกแบบ ซึ่งประกอบด้วย

บริษัท เซ้าท์อี๊สท์เอเชียเทคโนโลยี่ จำกัด

บริษัท ออเรคอน คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท ไดนามิค เอ็นยิเนียริ่ง คอนซัลแตนทส์ จำกัด

บริษัท อาคิเตคส์ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด

บริษัท แอ็ค คอนซัลแท้นส์ จำกัด

CAGE Inc.

บริษัท เฟบรัวร์ อิมเมจ จำกัด

วงเงินตามสัญญาจ้าง 138.99 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เริ่มดำเนินงานวันที่ 17 มิ.ย. 2556 ระยะเวลาดำเนินงาน 10 เดือน