ภาพความก้าวหน้า ม.ค.67

การปรับปรุงการระบายน้ำสำหรับอุโมงค์ Utility Tunnel ภายในอาคาร SAT-1 ฝั่งตะวันตกที่ได้มีการแก้ไขการทรุดตัว

งานรางระบายน้ำเพื่อระบายน้ำที่รั่วซึมจาก Diaphragm Wall บริเวณอุโมงค์ระบบ BHS
(งานหล่อ Curb ในอุโมงค์เข้าหน้างาน (ARC) ฝั่งทิศตะวันตก)

งานรางระบายน้ำเพื่อระบายน้ำที่รั่วซึมจาก Diaphragm Wall บริเวณอุโมงค์ระบบ BHS
(งานหล่อ Curb ในอุโมงค์เข้าหน้างาน (ARC) ฝั่งทิศตะวันออก)

 

งานหลังคาคลุมที่จอดรถ TCV (จำนวน 2 ชุด)
(งานกั้นผนังชั่วคราว)

งานหลังคาคลุมที่จอดรถ TCV (จำนวน 2 ชุด)
(งานติดตั้งท่อและร้อยสายสำหรับโคมไฟ)

งานติดตั้งผนัง Aluminium Composite หน้าลิฟต์ชั้น 2 (จำนวน 4 จุด)

งานกั้นห้องคลอรีนพร้อมประตู Service

งานติดตั้งเสา Bollard ใต้ Fixed Boarding Bridge (ด้านทิศเหนือ)

งานก่อสร้างฐานประติมากรรมช้างหิมพานต์ พร้อมระบบไฟฟ้าส่องสว่าง
(เตรียมตำแหน่งกั้นพื้นที่เพื่อเข้าทำงานก่อสร้างฐานประติมากรรมช้างหิมพานต์)

งานก่อสร้างฐานประติมากรรมช้างหิมพานต์ พร้อมระบบไฟฟ้าส่องสว่าง
(งานเตรียมงานฐานประติมากรรมช้างหิมพานต์)

งานติดตั้ง Air Louver สำหรับ Smole Control เพื่อปรับปรุงการเติมอากาศ (Air Intake) เข้าสู่อาคาร SAT-1
และการไหลเวียนของอากาศภายในพื้นที่ต่างๆ ภายในอาคาร

งานก่อสร้างผนังห้องอุปกรณ์ควบคุมการทำงานของ Dynamics UPS 1 ห้อง
พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศชนิดทำความเย็น จำนวน 2 ชุด (2 ชุด/ห้อง)

งานติดตั้งระบบดับเพลิงชนิด Pre-Action Sprinkler สำหรับห้อง Generator ชั้น G อาคาร SAT-1

งานติดตั้ง Air Duct หน้า OAU สำหรับพื้นที่เช่าชั้น G อาคาร SAT-1 เพื่อติดตั้งอุปกรณ์ Sensor
เช่น Temp Sensor, Airflow Sensor เป็นต้น

งานติดตั้งอุปกรณ์สำหรับควบคุมการทำงานของทางเลื่อนและบันไดเลื่อน
ให้สามารถเชื่อมต่อและรับคำสั่งจากระบบ Fire Alarm ได้
(งานตรวจ Mock Up ควบคุมการทำงานของทางเลื่อนและบันไดเลื่อน)

งานติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง โคมไฟ และระบบ Lightning Control เพิ่มเติม
(งานร้อยสายไฟ, MI Cable และติดตั้งโคมไฟ IC60/1)

งานติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง โคมไฟ และระบบ Lightning Control เพิ่มเติม
(งานติดตั้ง Anti glare สำหรับโคมไฟ IC71)

งานติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง โคมไฟ และระบบ Lightning Control เพิ่มเติม
(งานร้อยสาย Main Power สำหรับจ่าย FCU NMTB)

งานก่อสร้าง MV Substation and Wiring Cable for APM Traction Substation
(งานร้อยสายไฟ 24 kV)

งานก่อสร้าง MV Substation and Wiring Cable for APM Traction Substation
(งานติดตั้ง Cable Tray ภายในอุโมงค์ APM Tunnel)

งานติดตั้ง Precision Air จำนวน 4 ชุด พร้อมงานเชื่อมต่อระบบ และงานระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

งานเพิ่มเติมระบบปรับอากาศบริเวณ Transfer Counter ชั้น 2 Concourse D