ภาพความก้าวหน้า ธ.ค.66

การปรับปรุงการระบายน้ำสำหรับอุโมงค์ Utility Tunnel ภายในอาคาร SAT-1 ฝั่งตะวันตกที่ได้มีการแก้ไขการทรุดตัว

งานรางระบายน้ำเพื่อระบายน้ำที่รั่วซึมจาก Diaphragm Wall บริเวณอุโมงค์ระบบ BHS

งานกั้นผนังชั่วคราวและติดตั้งสติ๊กเกอร์ Ink Jet บริเวณพื้นที่ที่ยังไม่มีผู้เช่า

งานติดตั้ง Mock-Up สติ๊กเกอร์ Ink Jet

งานติดสติ๊กเกอร์สีขาวบนผนังกระจกบริเวณพื้นที่ที่ยังไม่มีผู้เช่า

งานติดตั้งฝ้าฉาบเรียบพร้อมทาสีบริเวณทางเดิน ชั้น 2

งานติดตั้งผนัง Aluminium Composite หน้าลิฟต์ ชั้น 2

งานกั้นห้องคลอรีนพร้อมประตู Service

งานติดตั้งเสา Bollard ใต้ Fixed Boarding Bridge

งานตรวจ Mock-Up งานฐานประติมากรรมช้างหิมพานต์

งานก่อสร้างผนังห้องอุปกรณ์ควบคุมการทำงานของ Dynamic UPS 1 ห้อง พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศชนิดทำความเย็น จำนวน 2 ชุด (2 ชุดต่อห้อง)

งานติดตั้ง Air duct หน้า OAU สำหรับพื้นที่เช่าชั้น G อาคาร SAT-1 เพื่อติดตั้งอุปกรณ์ Sensor เช่น Temp Sensor, Airflow Sensor เป็นต้น

งานติดตั้งอุปกรณ์เชื่อมต่อระบบ SCADA สำหรับ Plug-In CB ของ Bus duct

งานติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง โคมไฟ และระบบ Lightning Control

งานติดตั้งระบบ Precision Air (APM SAT-1 และ Concourse D)

งานติดตั้งหุ้มฉนวนและ Jacket ท่อ KW ใน Utility Tunnel

งานติดตั้งระบบระบายควัน (Kitchen Exhaust) บริเวณ ชั้น 4 อาคาร SAT-1