หน้าหลัก

VDO แนะนำโครงการ

ผังพื้นที่การก่อสร้าง โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ประจำปีงบประมาณ 2554-2560)

 

AmazingCounters.com

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • การนำโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ 2554-2560) เข้าร่วมโครงการต้นแบบ CoST
  คณะกรรมการ ทอท.ซึ่งมีนายประสงค์ พูนธเนศ เป็นประธานกรรมการ มีมติเห็นชอบในการประชุมคณะกรรมการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) ครั้งที่ 12 /2557 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 กันยายน 2557  ให้ ...
 • ตรวจความคืบหน้าการก่อสร้าง
         นายอเนก ธีระวิวัฒก์ชัย รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานวิศวกรรมและการก่อสร้าง) ประธานคณะกรรมการตรวจการจ้าง และคณะลงพื้นที่ตรวจความคืบหน้าการก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าอากาศยานส...
 • คณะ กทพ.เยี่ยมชมโครงการฯ....
       การบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.)  ก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 2 บริเวณการก่อสร้างอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (SAT-1) อุโมงค์ต่อเชื่อมด้านทิศใต้ (So...
 • คณะ ม.เชียงใหม่ เยี่ยมชมโครงการฯ....
         คณะอาจารย์ และนิสิตนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้ารับฟังการบรรยายเกี่ยวกับ โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ และเยี่ยมชมพื้นที่ก่อสร้างและขั้นตอ...
 • อ่านต่อ...
         ข่าวประชาสัมพันธ์ (ต่อ)...