คณะสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิยาลัย

 
วันที่ 1 กันยายน 2565 นายสราวุธ ทรงวิไล ประธานคณะกรรมการ บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน) (ทอท.) นำคณะสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เยี่ยมชมโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 2 โดยมี นายศิโรตม์ ดวงรัตน์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานยุทธศาสตร์  นายกิตติพงศ์ กิตติขจร ผู้อำนวยการ        ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  นายกีรติ กิจมานะวัฒน์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานวิศวกรรมและการก่อสร้าง พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ทอท. ให้การต้อนรับ โดยคณะได้รับฟังการบรรยายเกี่ยวกับแผนการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  โครงการที่กำลังดำเนินในปัจจุบันและโครงการที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ณ ห้อง Auditorium สกส. จากนั้นคณะได้เข้าเยี่ยมชมโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิระยะที่ 2 อาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (SAT-1) ชั้น B2 งานระบบสายพานลำเลียงกระเป๋า (CC5) และร่วมทดลองใช้บริการรถ APM เดินทางจากสถานี SAT-1 ไป Concourse D จากนั้นได้เยี่ยมชมบริเวณ ชั้น G สถานีขนส่งผู้โดยอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (SAT-1) สารอัตโนมัติ ชั้น 2 ชั้นผู้โดยสารขาเข้าและบริเวณพื้นที่ผู้โดยสารเปลี่ยนเครื่อง และชั้น 3 ชั้นผู้โดยสารขาออก บริเวณจุดติดตั้งช้างหิมพานต์ ห้องน้ำภาคอีสาน และจุดติดตั้งบุษบกไม้ พระปางเปิดโลก ฝั่งตะวันตก