คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจความคืบหน้าโครงการ

วันที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. นายกีรติ กิจมานะวัฒน์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานวิศวกรรมและการก่อสร้าง (รญว.) นายวุฑิศร โรจนะบุรานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายงานวิศวกรรมและการก่อสร้าง (ชญว.) ลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อม ก่อนการตรวจรับงาน ของงานก่อสร้างอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 2 บริเวณชั้น 2จุดเปลี่ยนเครื่องผู้โดยสารขาเข้า สะพานเทียบเครื่องบิน งานติดตั้งภูมิทัศน์ ห้องรับรอง V.I.P Lounge ชั้น 3โถงผู้โดยสารขาออก จุดติดตั้งบุษบกแก้ว บุษบกไม้ งานติดตั้งฝ้าเพดาน ชั้น 4 พื้นที่ร้านค้าร้านอาหาร ของงานจ้างก่อสร้างอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (ชั้น 2-4) และส่วนต่อเชื่อมอุโมงค์ด้านทิศใต้ (งานระบบย่อย) CC1/2