โครงการนำผู้ประสานงานจากหน่วยงานภาครัฐเยี่ยมชมโครงการพัฒนา ทสภ.

เมื่อวันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 นายกีรติ กิจมานะวัฒน์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานวิศวกรรมและการก่อสร้าง (รญว.) และเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สกส.) ให้การต้อนรับคณะโครงการนำผู้ประสานงานจากหน่วยงานภาครัฐเยี่ยมชมโครงการพัฒนา ทสภ. โดยรับฟังบรรยายเกี่ยวกับอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (SAT-1) ณ ห้อง Auditorium (สกส.) จากนั้นคณะได้ทางเข้าเยี่ยมชมชั้น B2 สถานีรถไฟฟ้าขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ (APM) และได้ขึ้นไปยังโถงผู้โดยสารขาออกชั้น 3 บริเวณจุดติดตั้งช้างหิมพานต์ ห้องน้ำภาคอีสาน และจุดติดตั้งบุษบกไม้ ทั้งนี้ตลอดการเยี่ยมชมมีการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) อย่างเคร่งครัด