คณะสื่อมวลชนท้องถิ่น จ.สมุทรปราการ เยี่ยมชมโครงการ

วันที่ 13 กรกฎาคม 2565 เจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สกส.) ให้การต้อนรับคณะสื่อมวลชนท้องถิ่น จังหวัดสมุทรปราการที่เข้าร่วมกิจกรรม Press Visit เข้าเยี่ยมชมความคืบหน้างานก่อสร้างอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (SAT-1) บริเวณชั้น G จุด Bus Gate ผู้โดยสารขาเข้า ชั้น B2 สถานีรถไฟฟ้าขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ (APM) จากนั้นได้ขึ้นไปยังชั้น 2 โถงผู้โดยสารขาเข้า บริเวณจุดตรวจค้นผู้โดยสารเปลี่ยนเครื่อง และชั้น 3 บริเวณจุดติดตั้งช้างหิมพานต์ ห้องน้ำภาคอีสาน และจุดติดตั้งบุษบกไม้ เพื่อให้คณะสื่อมวลชนได้ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร การดำเนินงานของ ทสภ. เป็นไปอย่างต่อเนื่องและทันต่อสถานการณ์