ทดสอบขบวนรถ APM

มื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 นายกีรติ กิจมานะวัฒน์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานวิศวกรรมและการก่อสร้าง ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 2 นายวุฑิศร โรจนะบุรานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานวิศวกรรมและการก่อสร้าง พร้อมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัด (มหาชน) ร่วมทดสอบการเดินรถไฟฟ้าไร้คนขับ (Automated People Mover : APM) เชื่อมต่อระหว่างอาคารผู้โดยสารหลักหลังปัจจุบัน (MTB) และอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (SAT-1) ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร (กม.) โดยการทดสอบครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนการทดสอบทางกลศาสตร์ (Dynamic Test) ที่ต้องใช้พนักงานเป็นผู้ควบคุมรถ ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า ใช้ความเร็วประมาณ 40 กม./ชั่วโมง ใช้เวลาไป-กลับ ประมาณ 2 นาที

โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 2 ได้จัดซื้อระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมติจำนวน 6 ขบวน โดยใช้ยี่ห้อ SIEMEN รุ่น Airval เป็นรถไฟฟ้าไร้คนขับ แบบล้อยาง ให้บริการทุกวัน 24 ชม. รับส่งผู้โดยสารสารระหว่าง MTB-SAT-1 จะมีรถให้บริการทุก 3 นาที สามารถขนส่งผู้โดยสารได้สูงสุด 210 คน/ขบวน/ชั่วโมง/ทิศทาง หรือ 5960 คน/ชั่วโมง/ทิศทาง