คณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 3

วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 นายกีรติ กิจมานะวัฒน์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานวิศวกรรมและการก่อสร้าง และเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สกส.) ให้การต้อนรับ พลเอกสงคราม ขุมทอง และคณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 3 สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยรับฟังบรรยายเกี่ยวกับอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (SAT-1) ณ ห้อง Auditorium สกส. จากนั้นคณะได้เข้าเยี่ยมชมโครงการบริเวณพื้นที่ระบบสายพานลำเลียงกระเป๋า (CC5) และร่วมทดลองใช้บริการรถ APM เดินทางจากสถานี SAT-1 ไป Concourse D จากนั้นได้ขึ้นไปยังโถงผู้โดยสารขาออกชั้น 3 บริเวณจุดติดตั้งช้างหิมพานต์ ห้องน้ำภาคอีสาน และจุดติดตั้งบุษบกไม้