คณะกรรมการ AOT ร่วมทดสอบการเดินรถไฟฟ้า APM ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

นายสราวุธ เบญจกุล ประธานกรรมการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT) พร้อมด้วยคณะกรรมการ AOT นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ รวมทั้งผู้บริหารและพนักงาน AOT เข้าร่วมทดสอบการเดินรถไฟฟ้า APM (Automated People Mover) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) เพื่อตรวจสอบสมรรถนะของตัวรถไฟฟ้าในด้านต่าง ๆ โดยได้ทดลองเดินรถไฟฟ้าไป-กลับระหว่างอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (Satellite 1 : SAT-1) และอาคารผู้โดยสารหลังปัจจุบัน มีระยะทางต่อเที่ยวประมาณ 1 กิโลเมตร นอกจากนี้ ยังได้ตรวจเยี่ยมชมภายในอาคาร SAT-1 โดยมีนายกีรติ กิจมานะวัฒน์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานวิศวกรรมและการก่อสร้าง) นายกิตติพงศ์ กิตติขจร รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สายปฏิบัติการ 1) และนายอนันต์ หวังชิงชัย ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารโครงการก่อสร้างนำเยี่ยมชม เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564

ทั้งนี้ รถไฟฟ้า APM จะให้บริการขนส่งผู้โดยสารระหว่างอาคารผู้โดยสารหลังปัจจุบันและอาคาร SAT-1 ในระยะทาง 1 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 2 นาที และสามารถขนส่งผู้โดยสารได้มากถึง 210 คนต่อขบวน หรือประมาณ 5,960 คนต่อชั่วโมง