ข่าวประชาสัมพันธ์ (อ่านต่อ)

 

 • คณะ Munich Airport…
       เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 นายสุธีรพงศ์ พัฒโร รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและประเมินโครงการ ให้การต้อนรับ Mr. Erik RUPPRECHT Head of Technical Facility Management (Vice President) และ...
 • คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ...
     เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 นายอนันต์  หวังชิงชัย ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารโครงการก่อสร้าง พร้อมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ลงพื้นที่ตรวจความคืบหน้าการก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรร...
 • คณะรัฐมนตรีช่วย กท.คมนาคทม
       เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 นายไพรินทร์  ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมและคณะ ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยมี นายนิติน...
 • คณะ Munich Airport…
       เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 นายสุธีรพงศ์ พัฒโร รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและประเมินโครงการ ให้การต้อนรับ Mr. Erik RUPPRECHT Head of Technical Facility Management (Vice President) และ...
 • คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ..
       เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 นายอนันต์ หวังชิงชัย ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารโครงการก่อสร้าง พร้อมคณะกรรมการตรวจการจ้าง ลงพื้นที่ตรวจความคืบหน้าการก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรร...
 • คณะ ม.รามคำแหง เยี่ยมชมโครงการ...
     เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561 คณะอาจารย์และนักศึกษา หลักสูตรการตรวจรับงานดินขุดดินถม และงานถนน คณะวิศวะกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เข้าเยี่ยมชมพื้นที่การก่อสร้างบริเวณลานจอดอากาศยาน (AP...
 • คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ..
     เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561 นายอนันต์ หวังชิงชัย ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารโครงการก่อสร้าง พร้อมคณะกรรมการตรวจการจ้าง ลงพื้นที่ตรวจความคืบหน้าการก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณ...
 • ตรวจความคืบหน้างานก่อสร้าง
         เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 คุณปวีณา จริยฐิติพงษ์ กรรมการกำกับการบริหารโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ 2554-2560) เข้าเยี่ยมชมพร้อมติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้า...
 • ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม เยี่ยมชมโครงการ...
         เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561นายสราวุธ ทรงวิไล ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคมและคณะ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยได้รับฟังการบรรยายสรุปความคืบหน้าการดำเนินงานโคร...
 • ม.เกษตรฯ เยี่ยมชมโครงการฯ......
          เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย ศิริกิจพาณิชย์กูล อาจารย์ประจำวิชาวิศวะโยธา และนิสิตคณะวิศวะกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้ารับฟังการบรรยา...
 • ตรวจความคืบหน้างานก่อสร้าง
     เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 นายอนันต์  หวังชิงชัย ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารโครงการก่อสร้าง และคณะกรรมกรารตรวจการจ้าง ลงพื้นที่ตรวจความคืบหน้าการก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุว...
 • ติดตามความคืบหน้าโครงการ .....
     เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 นายกฤชเทพ สิมลี รองปลัดกระทรวงคมนาคม ประธานคณะกรรมการกำกับการบริหารโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ 2554-2560) พร้อมคณะกรรมการร่วมประชุมติดตามความค...
 • ม.ราชภัฎลำปาง เยี่ยมชมโครงการฯ....
      เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561คณะอาจารย์และนักศึกษาจากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง เข้ารับฟังการบรรยายเกี่ยวกับโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิระยะที่...
 • กอญ.ให้สัมภาษณ์ทีมข่าว TNN24...
       เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561 นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ทอท. พาทีมข่าวลงพื้นที่เยี่ยมชมการก่อสร้างบริเวณอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (SAT-1) และ  ลา...
 • คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ CC1/1…
      เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561 นายอเนก ธีระวิวัฒก์ชัย รองกรรมการอำนวยการใหญ่ (สายงานวิศวกรรมและการก่อสร้าง) ประธานคณะกรรมการตรวจการจ้าง และคณะลงพื้นที่ตรวจความคืบหน้าการก่อสร้างโครงการพ...
 • AIRBUS เยี่ยมชมโครงการ….
          เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561 คุณอนันต์ หวังชิงชัย ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารโครงการก่อสร้าง และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ Mr.Laurean Boisson  Head of...
 • รองปลัด กท.คมนาคม เยี่ยมชมโครงการ…
        วันที่ 13 มีนาคม 2561 นายกฤชเทพ สิมลี รองปลัดกระทรวงคมนาคม ประธานคณะกรรมการกำกับการบริหารโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ 2554-2560) เข้ารับฟังบรรยายเกี่ยวกับโครงการพ...
 • วิทยาลัยการทัพอากาศ รุ่น 52…
         เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561 พันตรี กมล วงศ์สมบุญ รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สายบำรุงรักษา) ให้การต้อนรับ พลอากาศตรี เสน่ห์ บัวชื่น และคณะผู้เข้ารับการศึกษาหลักส...
 • นักศึกษาสถาบันพระปกเกล้าเยี่ยมชมโครงการ…
         เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561คณะอาจารย์และนักศึกษาสถาบันพระปกเกล้า หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 21  เข้าฟัง บรรยายเกี่ยว...
 • นักศึกษาสถาบันพระปกเกล้าเยี่ยมชมโครงการ…
        เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 คณะนักศึกษาสถาบันพระปกเกล้า หลักสูตรไทยกับประชาคมอาเซียนในเศรษฐกิจการเมืองโลก รุ่นที่ 8 เข้าฟังบรรยายเกี่ยวกับการพัฒนาด้านยุทธศาสตร์ของบริ...
 • ตรวจความคืบหน้าการก่อสร้าง.....
        เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561   นายอเนก ธีระวิวัฒน์ชัย รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานวิศวกรรมและการก่อสร้าง) ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และคณะลงพื้นที่ตรวจความ...
 • ตรวจความคืบหน้าการก่อสร้าง.....
      เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2661การบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.)  ก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 2 บริเวณการก่อสร้างอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (SAT-1) ...
 • คณะ ม.เชียงใหม่ เยี่ยมชมโครงการฯ....
        เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม  2560 คณะอาจารย์ และนิสิตนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้ารับฟังการบรรยายเกี่ยวกับ โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ แล...
 • คณะนายทหารช่างโยธา เยี่ยมชมโครงการฯ....
      เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม  2560 นาวาอากาศเอก วรภาส โสรัจจตานนท์  และคณะนายทหารช่างโยธาชั้นเรืออากาศ รุ่นที่ 13 เข้ารับฟังการบรรยายเกี่ยวกับ   โครงการพัฒนาท่าอากาศยา...
 • ม.รังสิต เยี่ยมชมโครงการฯ
       เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 อาจารย์วิไลวรรณ นัดวิไล และคณะนักศึกษาวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ ม.รังสิต เข้ารับฟังการบรรยายเกี่ยวกับโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่...
 • บริษัท TEAM GROUP เยี่ยมชมโครงการฯ....
        คณะผู้บริหาร และพนักงานกลุ่มงาน Audit เข้ารับฟังการบรรยายเกี่ยวกับโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 2  และเยี่ยมชมพื้นที่ก่อสร้างโครงการฯ บริเวณและเยี่ยมชมพื้นที...
 • ม.เกษตรฯ เยี่ยมชมโครงการฯ....
        เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 คณะอาจารย์และนักศึกษาจากโครงการปริญญาโท สาขาวิชาวิศกรรมโครงสร้างพื้นฐานและการบริหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้ารับฟังการบร...
 • ประปานครหลวงเยี่ยมชมโครงการฯ ....
        เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560 คณะการประปานครหลวง เข้ารับฟังการบรรยายเกี่ยวกับการบริหารจัดการโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 2  และเยี่ยมชมพื้นที่ก่อสร้างโครงก...
 • ตรวจความคืบหน้าการก่อสร้าง.....
         เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560 นายอเนก ธีระวิวัฒก์ชัย รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานวิศวกรรมและการก่อสร้าง)ประธานคณะกรรมการตรวจการจ้าง และคณะลงพื้นที่ตรวจความคืบหน...
 • สัมภาษณ์กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ทอท....
            เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560 นายนิตินัย  ศิริสมรรถการ  กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ พร้อมด้วย ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตร...
 • สำรวจพื้นที่.. BHS
       เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560 งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบสายพานลำเลียงกระเป๋า (BHS) และระบบตรวจจับวัตถุระเบิด (EDS) (ขาออก)  โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ประจำปีงบประมา...
 • คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ..
       เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ลงพื้นที่ก่อสร้างบริเวณลานจอดอากาศยานด้านทิศตะวันออก, จุดตัดอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (SAT-1) และอุโมง...
 • CLSA Securities (Thailand) เยี่ยมชมโครงการฯ...
      เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2560 คณะ CLSA Securities (Thailand) จากประเทศสหรัฐอเมริกาเข้าเยี่ยมชมพื้นที่ก่อสร้างบริเวณลานจอดอากาศยาน (Apron) และฟังบรรยายเกี่ยวกับการก่อสร้างโคร...
 • นายทหารนักเรียนหลักสูตรผู้ควบคุมงานก่อสร้าง เยียมชมโครงการฯ....
         เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560 คณะนายทหารนักเรียนหลักสูตรผู้ควบคุมงานก่อสร้าง สำหรับนายทหารสัญญาบัตร รุ่นที่ 6 สำหรับการเรียนรู้ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ...
 • คณะวิทยาลัยการทัพอากาศ เยี่ยมชมโครงการฯ.....
        เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 คณะวิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เข้ารับฟังการบรรยายเกี่ยวกับการดำเนินการโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ป...
 • คณะ Safety Thailand เยี่ยมชมโครงการฯ.....
       เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560 คณะ Safety Thailand จังหวัดสมุทรปราการ และสื่อมวลชนประจำจังหวัดสมุทรปราการ เข้ารับฟังการบรรยายเกี่ยวกับโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีง...
 • ชี้แจงความก้าวหน้าในการก่อสร้างโครงการฯ...
      เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560 การประชุมชี้แจงความก้าวหน้าในการก่อสร้างโครงการฯ ให้กับฝ่ายสนามบินและอาคาร (ฝสอ.) พร้อมนำคณะฯ เข้าเยี่ยมชมพื้นที่ก่อสร้างโครงการฯ   ...
 • THAI OBAYASHI ..เยี่ยมชมโครงการฯ.....
       เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2560 คณะ THAI OBAYASHI–AMEICC–HIDA SUMMER PROGRAM 2017  ประกอบด้วยนักศึกษาสาขาวิศวกรรมศาสตร์จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทห...
 • บริษัท TEAM GROUP เยี่ยมชมโครงการฯ....
      เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 คณะผู้บริหาร และพนักงานกลุ่มงานออกแบบ และกลุ่มงานประมาณราคาโครงการที่มุ่งเน้นโครงสร้างพิเศษและโครงสร้างชั่วคราว บริษัท TEAM GROUP เข้ารับฟังการบรรยายเกี่...
 • วิทยาลัยการท่องเที่ยว ม.รังสิต เยี่ยมชมโครงการ ฯ...
       เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2560 คณะอาจารย์ และนักศึกษาจากวิทยาลัยการท่องเที่ยวและบริการ มหาวิทยาลัยรังสิต เข้ารับฟังการบรรยายเกี่ยวกับโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ ...
 • สัมภาษณ์กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ทอท....
     เมื่อวันที่ 23  มีนาคม 2560 นายนิตินัย  ศิริสมรรถการ  กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ทอท.ให้สัมภาษณ์ทีมข่าวสถานีโทรทัศน์ TNN24 เรื่องความก้าวหน้าการดำเนินงานก่อสร้างโครงการพัฒ...