คณะเจ้าหน้าที่ทิพยประกันภัย เยี่ยมชมโครงการ…

   วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น. คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สกส.) ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่บริษัททิพยประกันภัยและวิศวกรจากบริษัทรับประกันภัยที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้านประกันภัยสนามบินต่างๆ ทั่วโลก เพื่อขอทราบความคืบหน้าของโครงการและข้อมูลทางด้าน safety ในฐานะผู้ประกันการก่อสร้าง โดยคณะได้เข้าสำรวจพื้นที่งานก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 2 บริเวณอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (SAT-1) ชั้น B2 สถานีขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ (APM), ชั้น G ห้องระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire Pump), ชั้น 3 และบริเวณอุโมงค์ระบบสายพายลำเลียงกระเป๋า (BHS)