พิธีเทคอนกรีตผืนสุดท้าย อาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1

       เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562 เวลา 16.00 น. นายเอนก ธีระวิวัฒน์ชัย รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานวิศวกรรมและการก่อสร้าง (รญว.) คณะกรรมการกำกับบริหารโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ 2554-2560) พร้อมด้วย  นางสาวณิชนันทน์ ยุ่นสมาน ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สกส.) ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้บริหารกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา SCS consortium ร่วมฉลองพิธีเทคอนกรีตผืนสุดท้ายอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1(SAT-1) ซึ่งจัดขึ้นโดยบริษัท PCS Joint Venture ผู้รับจ้างงานก่อสร้างอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (ชั้น 2-4) และส่วนต่อเชื่อมอุโมงค์ด้านทิศใต้ (งานระบบย่อย) (CC1/2) ณ บริเวณชั้น 4 อาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (SAT-1)