ทีมข่าวช่อง 3 เยี่ยมชมโครงการ…

     เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14.30 น. ทีมข่าวจากสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 เข้าเยี่ยมชมและบันทึกภาพความก้าวหน้าการก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 2 บริเวณก่อสร้างอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (SAT-1) และลานจอดอากาศยาน โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ