คณะฝ่ายปฏิบัติการเขตการบิน เยี่ยมชมโครงการ...

     วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. คณะฝ่ายปฏิบัติการเขตการบิน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เข้าเยี่ยมชมงานก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 2 บริเวณถนนบริการในเขตการบิน (Service Road) ที่อยู่ภายในอุโมงค์ต่อเชื่อมด้านทิศใต้และบริเวณลานจอดอากาศยาน (Apron) เพื่อสำรวจพื้นที่บริเวณที่อาจจะส่งผลกระทบในการใช้งานพื้นที่เขตการบินและเตรียมความพร้อมในการดูแลรักษาและซ่อมบำรุงต่อไปในอนาคต

 

 

  • 2562
    ข่าวประชาสัมพันธ์.....
  • 2561
    ข่าวประชาสัมพันธ์...
  • 2560
    ข่าวประชาสัมพันธ์...