“คณะกรรมการกำกับบริหารโครงพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ”เยี่ยมชมโครงการ...

      เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 เวลา 16.00 น. นายกฤชเทพ สิมลี รองปลัดกระทรวงคมนาคม ประธานคณะกรรมการกำกับการบริหารโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ 2554-2560) และคณะกรรมการ เข้าเยี่ยมชมและติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิระยะที่2 โดยมี  นางสาวณิชนันทน์  ยุ่นสมาน ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ(สกส.) และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมบริเวณพื้นที่ก่อสร้างภายในอุโมงค์ระบบสายพานลำเลียงกระเป๋า (BHS) ระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ (APM) บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสาร Concourse D  และอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (SAT-1)  บริเวณชั้น 3