สมาชิกคณะกรรมการดำเนินงานธุรกิจการบินกรุงเทพ เยี่ยมชมโครงการ...

    เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม  2562 เวลา 09.30 น. นายวรรธนะ ณ พัทลุง ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและประเมินโครงการสำนักงานบริหารโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สกส.) ให้การต้อนรับ นายธีระ บัวศรี ประธานคณะกรรมการดำเนินงานธุรกิจการบินกรุงเทพและสมาชิก (Airline Operators Committee Bangkok : AOC Bangkok) พร้อมด้วยผู้แทนฝ่ายการท่าอากาศยานและฝ่ายบริการลูกค้า ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  ในโอกาสเข้ารับฟังบรรยายเกี่ยวกับการก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 2  การก่อสร้างอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (SAT-1) ระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ (APM) ระบบสายพานลำเลียงกระเป๋า (BHS) และระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ภายในสนามบิน พร้อมทั้งตอบ  ข้อซักถามต่างๆ เพื่อวางแผนเตรียมความพร้อมในการให้บริการผู้โดยสารและการดำเนินงานในส่วนต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องของสายการบิน ณ ห้อง Auditorium สำนักงานบริหารโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สกส.)

         หลังจากนั้นคณะได้เยี่ยมชมพื้นที่ก่อสร้างโครงการพัฒนา ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 2  บริเวณลานจอดอากาศยาน (Apron)  ถนนบริการในเขตการบิน (Service Road) ที่อยู่ภายในอุโมงค์ต่อเชื่อมด้านทิศใต้และบริเวณชั้น B2 สถานีขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ (APM)