คณะผู้สังเกตการณ์ข้อตกลงคุณธรรม เยี่ยมชมโครงการ...

      เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 เวลา 11.00 น. นายเอนก ธีระวิวัฒน์ชัย รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่  สายงานวิศวกรรมและการก่อสร้าง และผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารงานก่อสร้าง  บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)  ให้การต้อนรับคณะกรรมการ โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ โดยนำคณะเข้าเยี่ยมชมพื้นที่ที่จะก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังที่ 2 บริเวณที่จะก่อสร้างส่วนขยายอาคารผู้โดยสารด้านทิศตะวันออก พร้อมทั้งบรรยายถึงเหตุผลและความจำเป็นในการก่อสร้าง อาคารผู้โดยสารหลักหลักที่ 2 ผลกระทบจากการดำเนิน แผนการดำเนินการก่อสร้าง  พร้อมทั้งตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการดำเนินงานการก่อสร้าง หลังจากนั้นได้เข้าเยี่ยมชมหอบังคับการบิน   และเดินทางไปเยี่ยมชมพื้นที่ก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 2 บริเวณส่วนต่อเชื่อมอุโมงค์ด้านทิศใต้ และอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (SAT-1)