คณะกรรมการ ทอท. เยี่ยมชมโครงการ…

     วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.00 น. นายมนัส แจ่มเวหา กรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เข้าเยี่ยมชมโครงการ โดยมี นายเอนก  ธีระวิวัฒน์ชัย รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานวิศวกรรมและการก่อสร้าง (รญว.) ให้การต้อนรับและนำเข้าเยี่ยมชมการก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 2 บริเวณชั้น 2 งานติดตั้งฝ้าเพดาน งานติดตั้งทางเดินเลื่อน งาน Mock up ห้องน้ำ งานปูหินแกรนิต ชั้น 3 งานติดตั้งฝ้าเพดานงานโครงสร้างหลังคา อาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (SAT-1) และอุโมงค์ระบบสายพานลำเลียงกระเป๋า (BHS)