คณะกรรมการตรวจรับพัสดุลงพื้นที่ตรวจความคืบหน้า…

   วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.00 น. นายเอนก ธีระวิวัฒน์ชัย รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานวิศวกรรม  และการก่อสร้าง (รญว.) ประธานคณะกรรมการตรวจการจ้างและคณะ พร้อมด้วยผู้ออกแบบ ลงพื้นที่ตรวจความคืบหน้าการก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 2 บริเวณชั้น 2 งานติดตั้งฝ้าเพดาน  งานติดตั้งทางเดินเลื่อน งาน Mock up ห้องน้ำ งานปูหินแกรนิต และ ชั้น 3  งานติดตั้งฝ้าเพดาน งานโครงสร้างหลังคา อาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (SAT-1)