สมาชิกการดำเนินงานธุรกิจการบินกรุงเทพ เยี่ยมชมโครงการ...

      เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม  2562 เวลา 09.30 น. นายสุวิชา ฉิมะพันธุ์ ผู้อํานวยการฝ่ายวิศวกรรมก่อสร้างสำนักงานบริหารโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สกส.) ให้การต้อนรับ นายธีระ บัวศรี ประธานคณะกรรมการดำเนินงานธุรกิจ การบินกรุงเทพและสมาชิก (Airline Operators Committee Bangkok : AOC Bangkok) พร้อมด้วยผู้แทนฝ่ายการท่าอากาศยานและฝ่ายบริการลูกค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ในโอกาสเข้ารับฟังบรรยายเกี่ยวกับการก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 2 การก่อสร้างอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (SAT-1) ระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ (APM) ระบบสายพานลำเลียงกระเป๋า (BHS) และระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ภายในสนามบิน พร้อมทั้งตอบข้อซักถามต่างๆ เพื่อวางแผนเตรียมความพร้อม ในการให้บริการผู้โดยสารและการดำเนินงานในส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของสายการบิน  ณ ห้อง Auditorium สำนักงานบริหารโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สกส.)

         หลังจากนั้นคณะได้เยี่ยมชมพื้นที่ก่อสร้างโครงการพัฒนา ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 2 บริเวณลานจอดอากาศยาน (Apron)  ถนนบริการในเขตการบิน (Service Road) ที่อยู่ภายในอุโมงค์ต่อเชื่อมด้านทิศใต้  และบริเวณชั้น 4 อาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (SAT-1)