ผอ.สกส.ให้สัมภาษณ์นักข่าวช่อง CGTN…

      เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561 นายอนันต์  หวังชิงชัย ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารโครงการก่อสร้าง ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวช่อง CGTN สำนักข่าว CCTV เกี่ยวกับโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 2 และแผนการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในระยะต่อไป ณ ห้อง Auditorium  สำนักงานบริหารโครงการก่อสร้าง  พร้อมลงพื้นที่เก็บภาพบรรยากาศความคืบหน้าการก่อสร้างโครงการ บริเวณอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (SAT-1) และลานจอดอากาศยาน (Apron)