คณะสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย เยี่ยมชมโครงการ…

    เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562  เวลา 9.30 น. นายสุวิชา ฉิมะพันธ์ ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมก่อสร้าง ให้การต้อนรับ นายนพดล ใจซื่อ อุปนายกฝ่ายวิชาการสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย และคณะวิศวกรจากโครงการการพัฒนาผู้นำวงการก่อสร้างรุ่นใหม่ รุ่นที่ 5  เข้าฟังการบรรยายเกี่ยวกับโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 2 เกี่ยวกับแผนการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ การก่อสร้างอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (SAT-1) การบริหารโครงการ ระบบขนส่งผู้โดยสารอัติโนมัติ (APM) ระบบสายพานลำเลียงกระป๋า (BHS) ณ ห้อง Auditorium สำนักงานบริหารโครงการก่อสร้าง พร้อมลงพื้นที่เยี่ยมชมการก่อสร้างบริเวณอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (SAT-1)