รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สายปฏิบัติการ 2 (รสภ.(ปก.2)) และคณะ เยี่ยมชมโครงการ…

   เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562 เวลา 14.00 น. พันตรี กมล วงศ์สมบุญ รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สายปฏิบัติการ 2 (รสภ.(ปก.2)) พนักงานศูนย์บริหารคุณภาพบริการ ฝ่ายการท่าอากาศยานและฝ่ายอาคารและสนามบิน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานบริหารงานโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สกส.)ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมความคืบหน้าการก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 2 บริเวณการก่อสร้างอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 ชั้น B2 สถานีขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ ชั้น 2 ผู้โดยสารขาเข้าและจุดเปลี่ยนถ่ายเครื่องบิน และชั้น 3 ผู้โดยสารขาออก เพื่อศึกษาเส้นทาง Passenger Flow และตำแหน่งติดตั้งป้ายบอกทางผู้โดยสาร เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกสบาย และเกิดความพึงพอใจสูงสุดในการใช้บริการ