กอญ.นำคณะสื่อมวลชนเยี่ยมชมโครงการ

     เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และคณะผู้บริหาร ทอท. นำคณะสื่อมวลชนเยื่ยมชมพื้นที่การก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 2 โดยในช่วงแรกคณะสื่อมวลชนได้รับฟังบรรยายเกี่ยวกับความคืบหน้าการก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ 2554-2560) และแผนการดำเนินงานการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิระยะที่ 3 และ 4 เพื่อบรรเทาความแออัดของผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยนายเอนก ธีระวิวัฒน์ชัย รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายงานวิศวะกรรมและการก่อสร้าง จากนั้นได้นำคณะสื่อมวลชนเยี่ยมชมพื้นที่ก่อสร้างโครงการบริเวณส่วนต่อเชื่อมอุโมงค์ทางด้านทิศใต้ (South Tunnel) และลานจอดอากาศยาน (Apron)