คณะนักศึกษา ม.รามคำแหงเยี่ยมชมโครงการ…

    เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561  นายสุวิชา ฉิมะพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมก่อสร้าง ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนารัตน์ แสงปัญญา ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการคณะวิศวกรรมศาสตร์ และนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยอาจารย์และนักศึกษาได้รับฟังการบรรยายเกี่ยวกับโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 2 ณ ห้อง Auditorium  สำนักงานบริหารโครงการก่อสร้าง  พร้อมเข้าเยี่ยมชมพื้นที่ก่อสร้างโครงการ  บริเวณลานจอดอากาศยาน (Apron) และอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1