คณะฝ่ายซ่อมบำรุง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เยี่ยมชมโครงการ...

    เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.40 น. คณะฝ่ายซ่อมบำรุง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เข้าเยี่ยมชมความคืบหน้างานก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 2  บริเวณชั้น B2 สถานีขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ (APM) ชั้น 2 ผู้โดยสารขาเข้า ชั้น 3 ผู้โดยสารขาออก อาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (SAT-1) ถนนบริการในเขตการบิน (Service Road) ที่อยู่ภายในอุโมงค์ต่อเชื่อมด้านทิศใต้และบริเวณลานจอดอากาศยาน (Apron)