กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และทีมงานจากฝ่ายสื่อสารองค์กร เยี่ยมชมโครงการ…

     วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.00 น. นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และทีมงานจากฝ่ายสื่อสารองค์กร ได้มาถ่ายทำรายการ คุยให้คิด กับนิตินัย โดยมีนายเอนก ธีระวิวัฒน์ชัย รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายงานวิศวกรรมและการก่อสร้าง ( รญว.) นางสาวณิชนันท์ ยุ่นสมาน ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารโครงการก่อสร้าง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และรักษาการ ผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนโครงการ สำนักงานบริหารโครงการก่อสร้าง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ พร้อมเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ โดยได้ถ่ายทำรายการ ณ บริเวณ ชั้น 3 อาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (SAT-1) ฝั่งตะวันออก โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับความคืบหน้าโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 2 โครงสร้างและสถาปัตยกรรมของอาคาร SAT-1 และระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ Automated People Mover (APM)