ผู้แทนจาก ACI Asia Pacific เยี่ยมชมโครงการ…

   เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2561 คณะเจ้าหน้าที่จาก ACI Asia Pacific และผู้แทนจาก World Business Partners (WBP)  เข้าเยี่ยมชมพื้นที่การก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 2 บริเวณลาดจอดอากาศยาน โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมพื้นที่การก่อสร้าง