คณะฝ่ายมาตรฐานและความปลอดภัยท่าอากาศยาน เยี่ยมชมโครงการ...

    วันที่ 19 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. คณะฝ่ายมาตรฐานและความปลอดภัยท่าอากาศยาน ทอท. เข้าตรวจพื้นที่งานก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 2 บริเวณ ลานจอดอากาศยาน (Apron) เพื่อตรวจสอบความพร้อมด้านมาตรฐานและความปลอดภัยท่าอากาศยาน สำหรับการเปิดใช้งานหลุมจอดอากาศยานด้านทิศเหนือ 14 หลุมจอดและทางขับสาย T18 ก่อนขออนุญาตเปิดใช้งานจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย