วิศวฯ ม.เกษตรฯ เยี่ยมชมโครงการ

 

   เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 คณะอาจารย์และนิสิตในโครงการ “ก้าวแรกสู่วิศวกรยุคใหม่” ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้ารับฟังบรรยายเกี่ยวกับการโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 2 ณ ห้อง Auditorium อาคารสำนักงานบริหารโครงการก่อสร้าง พร้อมเข้าเยี่ยมชมพื้นที่ก่อสร้างโครงการฯ บริเวณลานจอดอากาศยาน (Apron)