• คณะกรรมการ AOT ร่วมทดสอบการเดินรถไฟฟ้า APM ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

      นายสราวุธ เบญจกุล ประธานกรรมการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT) พร้อมด้วยคณะกรรมการ AOT นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ รวมทั้งผู้บริหารและพนักงาน AOT เข้าร... อ่านต่อ...

 • คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจความคืบหน้าโครงการ

  วันที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. นายกีรติ กิจมานะวัฒน์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานวิศวกรรมและการก่อสร้าง (รญว.) นายวุฑิศร โรจนะบุรานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายงานวิศวกรรมและการก่อสร้า... อ่านต่อ...

 • ทดสอบขบวนรถ APM

  เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 นายกีรติ กิจมานะวัฒน์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานวิศวกรรมและการก่อสร้าง ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 2 นายวุฑิศร โรจนะบุรานนท์ ผู... อ่านต่อ...

 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการพิเศษเยี่ยมชมโครงการ

  วันที่ 26 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. คณะเจ้าหน้าที่กิจการพิเศษ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ   เข้าเยี่ยมชมโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 2 เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดให้บริการอาคารเทียบ... อ่านต่อ...

 • คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจความคืบหน้าโครงการ

  วันที่ 22 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายเอนก ธีระวิวัฒน์ชัย รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานยุทธศาสตร์ (รญศ.) ประธานตรวจรับพัสดุ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สายงานยุทธศาสตร์ ลงพื้นที่ตรวจความคืบหน้างานอาคาร... อ่านต่อ...

 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีเข้าเยี่ยมชมโครงการ

  วันที่ 19 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. คณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ฝบช.ทสภ.) เข้าเยี่ยมชมโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 2 เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดให้บริการอาคารเทียบเคร... อ่านต่อ...