Home

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • คณะสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิยาลัย

    วันที่ 1 กันยายน 2565 นายสราวุธ ทรงวิไล ประธานคณะกรรมการ บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน) (ทอท.) นำคณะสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เยี่ยมชมโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุ... อ่านต่อ...

 • โครงการนำผู้ประสานงานจากหน่วยงานภาครัฐเยี่ยมชมโครงการพัฒนา ทสภ.

  เมื่อวันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 นายกีรติ กิจมานะวัฒน์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานวิศวกรรมและการก่อสร้าง (รญว.) และเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สกส.) ให้การต้อนรับ... อ่านต่อ...

 • คณะสื่อมวลชนท้องถิ่น จ.สมุทรปราการ เยี่ยมชมโครงการ

  วันที่ 13 กรกฎาคม 2565 เจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สกส.) ให้การต้อนรับคณะสื่อมวลชนท้องถิ่น จังหวัดสมุทรปราการที่เข้าร่วมกิจกรรม Press Visit เข้าเยี่ยมชมความคืบหน้างา... อ่านต่อ...

 • คณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 3

  วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 นายกีรติ กิจมานะวัฒน์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานวิศวกรรมและการก่อสร้าง และเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สกส.) ให้การต้อนรับ พลเอกสงคราม ขุม... อ่านต่อ...

 • คณะกรรมการ AOT ร่วมทดสอบการเดินรถไฟฟ้า APM ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

  นายสราวุธ เบญจกุล ประธานกรรมการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT) พร้อมด้วยคณะกรรมการ AOT นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ รวมทั้งผู้บริหารและพนักงาน AOT เข้าร่วมทดสอบการเดินรถไฟ... อ่านต่อ...

 • คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจความคืบหน้าโครงการ

  วันที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. นายกีรติ กิจมานะวัฒน์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานวิศวกรรมและการก่อสร้าง (รญว.) นายวุฑิศร โรจนะบุรานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายงานวิศวกรรมและการก่อสร้า... อ่านต่อ...