• คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจความคืบหน้าโครงการ

  วันที่ 21 มกราคม 2564 เวลา 11.00 น. นายเอนก ธีระวิวัฒน์ชัย รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานยุทธศาสตร์ (รญศ.) อ่านต่อ...

 • คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจความคืบหน้าโครงการ

  วันที่ 5 มกราคม 2564 เวลา 11.00 น. นายเอนก ธีระวิวัฒน์ชัย รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ อ่านต่อ...

 • คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจความคืบหน้าโครงการ

  วันที่ 25 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายเอนก ธีระวิวัฒน์ชัย รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ อ่านต่อ...

 • คณะเจ้าหน้าที่สายงานยุทธศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมโครงการ

  วันที่ 21 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายอนันต์ หวังชิงชัย ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารโครงการก่อสร้าง อ่านต่อ...

 • คณะกรมช่างโยธาทหารอากาศเยี่ยมชมโครงการ

  วันที่ 17 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายสุวิชา ฉิมะพันธุ์ ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมก่อสร้าง อ่านต่อ...

 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

  นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม และคณะได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) อ่านต่อ...