คณะกรมช่างโยธาทหารอากาศเยี่ยมชมโครงการ

        วันที่ 17 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายสุวิชา ฉิมะพันธุ์ ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมก่อสร้าง พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สกส.) ให้การต้อนรับ   นาวาอากาศเอกพิเศษ วรภาส โสรัจจตานนท์ และคณะนายทหารนักเรียน คณะอาจารย์และเจ้าหน้าที่ กรมช่างโยธาทหารอากาศ เข้ารับฟังการบรรยายเกี่ยวกับโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  ระยะที่ 2 การก่อสร้างอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (SAT-1) ระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ (APM) ระบบสายพานลำเลียงกระเป๋า (BHS) เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการพัฒนาโครงการ ณ ห้อง Auditorium สกส. จากนั้นคณะได้เยี่ยมชมการก่อสร้างอาคาร SAT-1 บริเวณ ชั้น G จุด Bus Gate ผู้โดยสารขาเข้า สถานีขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ (APM) บริเวณชั้น 2 จุดผู้โดยสารเปลี่ยนเครื่องขาเข้า ชั้น 3 โถงผู้โดยสารขาออก และบริเวณจุดติดตั้งงานประติมากรรมช้างหิมพานต์

 

  • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

    นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม และคณะได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT) อ่านต่อ...