การนำโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ 2554-2560) เข้าร่วมโครงการต้นแบบ CoST

 

 

     คณะกรรมการ ทอท.ซึ่งมีนายประสงค์ พูนธเนศ เป็นประธานกรรมการ มีมติเห็นชอบในการประชุมคณะกรรมการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) ครั้งที่ 12 /2557 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 กันยายน 2557  ให้ ทอท.นำโครงการลงทุนก่อสร้างของ ทอท.เข้าร่วมเป็นโครงการต้นแบบตามโครงการของ Construction Sector Transparency Initiative (CoST) ซึ่งเป็นองค์กรที่มีวัตถุประสงค์หลักในการช่วยยกระดับมาตรฐานความโปร่งใสและการตรวจสอบโครงการก่อสร้างของภาครัฐ โดยใช้กลไกการเปิดเผยข้อมูลพื้นฐานในทุกกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน ในโครงการก่อสร้างของภาครัฐ เพื่อนำมาใช้ยกระดับมาตรฐานความโปร่งใสในโครงการก่อสร้างของภาครัฐในประเทศไทย

ทั้งนี้ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวในรายการ “ คืนความสุขให้คนในชาติ ” ออกอากาศทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย เมื่อวันศุกร์ที่ 26 กันยายน 2557 เกี่ยวกับการนำกระบวนการตรวจสอบความโปร่งใสในโครงการก่อสร้าง ตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบ จัดทำทีโออาร์ จัดซื้อจัดจ้าง ตรวจรับงาน มาใช้ในการจัดซื้อ จัดจ้าง สำหรับโครงการขนาดใหญ่ของรัฐวิสาหกิจ เพื่อให้แน่ใจว่ามีความโปร่งใส ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน โดยจะเริ่มนำมาตรวจสอบ หรือทดสอบใช้ในโครงการก่อสร้างของ ทอท. คือ โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ 2554-2560) หรือ ระยะที่ 2 เป็นแห่งแรก

การนำโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 2 ของ ทอท. เข้าร่วมโครงการต้นแบบ CoST จะไม่ก่อให้เกิดความล่าช้า เนื่องจากหากดำเนินโครงการฯไปแบบผิดๆแล้วต้องหยุดชะงักเพราะความไม่โปร่งใสก็ทำให้รัฐสูญเสียงบประมาณที่มาจากภาษีของประชาชนเป็นจำนวนมากเหมือนเดิม ดังนั้นจึงต้องพยายามให้สามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องด้วยความถูกต้อง ไม่ต้องเกิดการสะดุด หรือล่าช้า หรือต้องล้มลงไปในที่สุดเหมือนที่ผ่านมา ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี ดังกล่าว

นอกจากนี้ นายกุลิศ สมบัติศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ (คนร. หรือซุปเปอร์บอร์ด) เมื่อวันพุธที่ 1 ตุลาคม 2557 ที่มี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ว่าที่ประชุมมีมติให้โครงการก่อสร้างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 2 ของ ทอท. เป็นโครงการนำร่องของรัฐวิสาหกิจ ที่จะใช้ระบบของ CoST ซึ่งเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยรัฐบาลอังกฤษกับธนาคารโลก เพื่อดูแลความโปร่งใสในโครงการลงทุนขนาดใหญ่