เจ้าหน้าที่ฝ่ายการท่าอากาศยาน เยี่ยมชมโครงการฯ

    เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สกส.)  ให้การต้อนรับ คณะเจ้าหน้าที่จากฝ่ายการท่าอากาศยาน ฝ่ายบริการลูกค้า และเจ้าหน้าที่จากสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ได้เข้าเยี่ยมชมงานก่อสร้างโครงการพัฒนา ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 2 บริเวณชั้น G จุด Bus Gate ผู้โดยสารขาเข้า, ชั้น 2 จุดพักคอยผู้โดยสารเปลี่ยนเครื่อง  ขาเข้า, ชั้น 4 ร้านค้าและร้านอาหาร เพื่อเตรียมวางแผนด้านบุคลากร