เจ้าหน้าที่ฝ่ายมาตรฐานท่าอากาศยานและอาชีวอนามัย เยี่ยมชมโครงการฯ

    เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สกส.) ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากฝ่ายมาตรฐานท่าอากาศยานและอาชีวอนามัย ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เข้าเยี่ยมชมงานก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 2 บริเวณชั้น G จุด Bus Gate ผู้โดยสารขาเข้า, ชั้น 2 จุดพักคอยผู้โดยสารเปลี่ยนเครื่องขาเข้า, ชั้น 4 ร้านค้าและร้านอาหาร, ชั้น G ระบบสายพานลำเลียงกระเป๋า และระบบดับเพลิง เพื่อเตรียมความพร้อมด้านมาตรฐานและความปลอดภัยท่าอากาศยาน สำหรับการเปิดใช้งานอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1