คณะกรรมการ ทอท. ตรวจความก้าวหน้า โครงการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 2

         วันที่ 15 มกราคม 2563 คณะทํางานเพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดให้บริการโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 2 ร่วมประชุม และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 นายมานิต นิธิประทีป กรรมการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) (ทอท.) ในฐานะหัวหน้าคณะทํางานเพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดให้บริการโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 2 (Operational Readiness and Airport Transfer : ORAT) เป็นประธานในการประชุม ORAT ครั้งที่ 1/2563 ร่วมกับนายกฤชเทพ สิมลี และ นายวราห์ ทองประสินธุ์ กรรมการ ทอท. ผู้บริหารและพนักงาน ทอท.รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองคณะกรรมการดำเนินงานธุรกิจการบินกรุงเทพ (Airline Operators Committee : AOC) บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด และสายการบิน เพื่อหารือเกี่ยวกับความพร้อมการเปิดให้บริการอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (Satellite 1 : SAT-1) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ หลังจากนั้น คณะทำงานฯ พร้อมด้วยคณะผู้สังเกตการณ์ข้อตกลงคุณธรรม ได้ลงพื้นที่อาคาร SAT-1 ตรวจเยี่ยมความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารฯ ได้แก่ บริเวณลานจอดอากาศยาน อาคาร SAT-1 ชั้น G จุด Bus Gate ผู้โดยสารขาเข้า สถานีขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ (Automated People Mover : APM) ชั้น 2 ผู้โดยสารขาเข้า บริเวณห้องน้ำที่มีการตกแต่งโดยการสร้างจุดเด่น นำเอาประเพณีลอยกระทงของไทยเข้ามาผสมผสาน บริเวณผู้โดยสารเปลี่ยนเครื่อง ชั้น 3 ผู้โดยสารขาออก บริเวณจุดติดตั้งงานประติมากรรมช้างหิมพานต์ และที่ชั้น 4 บริเวณร้านค้าร้านอาหาร รวมทั้งเยี่ยมชมระบบสายพานลำเลียงกระเป๋า ชั้น G