เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการตลาด และฝ่ายพัสดุ เยี่ยมชมโครงการฯ

    เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. เจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารโครงการก่อสร้าง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สกส.) ให้การต้อนรับ คณะเจ้าหน้าที่จากฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการตลาด และฝ่ายพัสดุ ทอท. เข้าเยี่ยมชมงานก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 2 บริเวณชั้น 2 จุดพักคอยผู้โดยสารเปลี่ยนเครื่องขาเข้า, ชั้น 3 จุดติดตั้งประติมากรรม ช้างหิมพานต์, ชั้น 4 ร้านค้าและร้านอาหาร, ชั้น G ระบบสายพานลำเลียงกระเป๋า เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดใช้งานอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1