คณะทำงานฯ ตรวจความก้าวหน้า โครงการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 2

     วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารโครงการก่อสร้าง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สกส.) ให้การต้อนรับคณะทํางานเพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดให้บริการโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 2 (Operational Readiness and Airport Transfer : ORAT) ประกอบด้วยคณะฝ่ายการพาณิชย์ ฝ่ายสนามบินและอาคาร ฝ่ายอำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ฝ่ายการท่าอากาศยาน ฝ่ายดับเพลิงและกู้ภัย ฝ่ายไฟฟ้าและเครื่องกล ฝ่ายกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์ ฝ่ายมาตรฐานท่าอากาศยานและอาชีวอนามัย ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และฝ่ายการแพทย์ ทอท. ลงพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดใช้งานอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 ลานจอดอากาศยาน SAT-1 พื้นที่จอดอุปกรณ์ GSE และ Into-Plane ชั้น G บริเวณ FCC (Fire Command Center) ห้องไฟฟ้าแรงสูง ห้อง Generator ห้อง Dynamic UPS พื้นที่ศูนย์อาหารสวัสดิการ ชั้น 2 บริเวณจุดพักคอยผู้โดยสารเปลี่ยนเครื่องขาเข้า จุดเชื่อมต่อสะพานเทียบเครื่องบิน CIP Lounge พื้นที่คลินิกแพทย์ ชั้น 3 บริเวณจุดติดตั้งงานประติมากรรมช้างหิมพานต์ ชั้น 4 บริเวณร้านค้าและร้านอาหาร