เจ้าหน้าที่บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยเยี่ยมชมโครงการ

      วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สกส.) ให้การต้อนรับ คณะเจ้าหน้าที่จากบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด เข้าเยี่ยมชมงานก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 2 บริเวณสะพานเทียบเครื่องบินหลุมจอดอากาศยาน S101 และโรงน้ำเย็น ณ อาคารเทียบเครื่องบินรอง  หลังที่ 1 เพื่อสำรวจพื้นที่ติดตั้งระบบติดตามอากาศยาน และเข้าสำรวจโครงสร้างทางด้านเทคนิคของอุปกรณ์ระบบ MLAT, CCTV