คณะกรรมการ ทอท. ตรวจความก้าวหน้า โครงการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 2

      วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 น. นายเอนก ธีระวิวัฒน์ชัย รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานวิศวกรรมและการก่อสร้าง (รญว.) ประธานคณะกรรมการตรวจการจ้าง และคณะกรรมการตรวจการจ้าง ผู้บริหาร สกส. ฝ่ายรักษาความปลอดภัย ฝ่ายการท่าอากาศยาน ฝ่ายสนามบินและอาคาร ฝ่ายระบบลำเลียงกระเป๋าสัมภาระ ฝ่ายไฟฟ้าและเครื่องกล และฝ่ายสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ลงพื้นที่ตรวจความคืบหน้าการก่อสร้างโครงพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 2 บริเวณสะพานเทียบเครื่องบิน ชั้น 2 บริเวณจุดพักผู้โดยสารเปลี่ยนเครื่องขาเข้า งานห้องน้ำ และตรวจงานพื้นคอนกรีต งานฝ้าเพดาน และงานผนัง บริเวณชั้น 3 และ ชั้น 4