คณะอาจารย์และนักศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าเยี่ยมชมโครงการ

      วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น. เจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารโครงการก่อสร้าง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สกส.) ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์และนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าเยี่ยมชมพื้นที่ก่อสร้างโครงการพัฒนา ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 2 บริเวณชั้น G จุดติดตั้งระบบสายพานลำเลียงกระเป๋า ชั้น 2 บริเวณจุดพักคอยผู้โดยสารเปลี่ยนเครื่องขาเข้า ชั้น 3 ผู้โดยสารขาออก บริเวณจุดติดตั้งงานประติมากรรมช้างหิมพานต์ สะพานเทียบเครื่องบิน ชั้น 4 บริเวณร้านค้าร้านอาหาร