คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจความคืบหน้าโครงการ

        วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายเอนก ธีระวิวัฒน์ชัย รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานวิศวกรรมและการก่อสร้าง (รญว.) ประธานคณะกรรมการตรวจการ ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าและกำกับการก่อสร้าง ตลอดจนแก้ไขปัญหางานก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 2 งานจ้างก่อสร้างอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (ชั้น 2-4) และส่วนต่อเชื่อมอุโมงค์ด้านทิศใต้ (งานระบบย่อย) (CC1/2) บริเวณสะพานเทียบเครื่องบิน S109 งานติดตั้งฝ้าเพดานอะลูมิเนียม งานตกแต่งภูมิทัศน์และประติมากรรมบริเวณโถงผู้โดยสารขาออกชั้น 3 รวมทั้งได้ติดตามการแก้ไขงานติดตั้งที่บังแดด และการแก้ไขงานปูพื้นอิฐตัวหนอนบริเวณสะพานเทียบเครื่องบิน