คณะทำงานฯ สำรวจความคืบหน้าโครงการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 2

         วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สกส.) ให้การต้อนรับคณะทํางานเพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดให้บริการโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 2 (Operational Readiness and Airport Transfer : ORAT) ประกอบด้วยคณะฝ่ายปฏิบัติการเขตการบิน และฝ่ายสนามบินและอาคาร  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  ลงพื้นที่สำรวจความคืบหน้าการก่อสร้างบริเวณถนนบริการในเขตการบิน (Service Road) ภายในอุโมงค์ด้านทิศตะวันตกและทิศตะวันออก และรอบอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (SAT-1) เพื่อวางแผนในการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป