คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจความคืบหน้าโครงการ

        วันที่ 18 มิถุนายน 2563 เวลา 08.00 น. นายเอนก ธีระวิวัฒน์ชัย รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่  สายงานวิศวกรรมและการก่อสร้าง (รญว.) และเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารงานก่อสร้าง (สกส.) ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าและกำกับการก่อสร้างตลอดจนแก้ไขปัญหางานก่อสร้างโครงการพัฒนา ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 2 บริเวณศูนย์ซ่อมบำรุงระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ (APM Depot) เพื่อเตรียมความพร้อมในการใช้จอดขบวนรถ APM และบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ บริเวณชั้น B2   อาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (SAT-1) งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ (APM) (CC4) งานติดตั้งระบบ Individual Carrier System(ICS) บริเวณชั้น B2 (SAT-1) งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบสายพานลำเลียงกระเป๋า (BHS) และตรวจจับวัตถุระเบิด (EDS) (CC5) ตรวจความคืบหน้าของการก่อสร้างอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (SAT-1) บริเวณโถงผู้โดยสาร ขาออก ชั้น 3 และ บริเวณร้านค้าร้านอาหาร ชั้น 4 งานจ้างก่อสร้างอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (ชั้น 2-4) และส่วนต่อเชื่อมอุโมงค์ด้านทิศใต้ (งานระบบย่อย) (CC1/2)