เจ้าหน้าที่ฝ่ายความบริหารทรัพย์สิน เข้าสำรวจและประเมินโครงการ

         วันที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารโครงการก่อสร้าง  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สกส.) ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ทอท. และเจ้าหน้าที่ส่วนกฎหมาย ฝ่ายอำนวยการ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เข้าสำรวจและประเมินโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 2 ชั้น B2 บริเวณถนนบริการเขตการบิน (Service Road) อุโมงค์ระบบสายพานลำเลียงกระเป๋า ศูนย์ซ่อมบำรุงระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ ชั้น 2 บริเวณจุดพักคอยผู้โดยสารเปลี่ยนเครื่องขาเข้า จุดติดตั้งทางเลื่อนโดยรอบอาคาร ชั้น 3 บริเวณโถงผู้โดยสารขาออก จุดติดตั้งประติมากรรมช้างหิมพานต์ อาคารสถานีไฟฟ้าหลักหลังที่ 2 และอาคารสถานีสูบน้ำหลักหลังที่ 2เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการทำประกันภัยโครงการ