คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจความคืบหน้าโครงการ

        วันที่ 21 กันยายน 2563 เวลา 08.00 น. นายเอนก ธีระวิวัฒน์ชัย รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่  สายงานวิศวกรรมและ การก่อสร้าง (รญว.) และเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สกส.) ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยงานก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 2 บริเวณอาคารสถานีไฟฟ้าหลักหลังที่ 2 (MTS 2) และ อาคารสถานีสูบน้ำหลักหลังที่ 2 (WTS 2) งานจ้างก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค (CC3)