“ทอท.ร่วมสัญญา ข้อตกลงคุณธรรม ดึงองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น มาร่วมประกันความโปร่งใสสร้างความมั่นใจ เทอร์มินอล 2”

 

     เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) ร่วมลงนามข้อตกลงคุณธรรมกับคณะ ผู้สังเกตการณ์และผู้รับจ้างที่ดำเนินโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) (ปีงบประมาณ 2554 – 2560) (โครงการพัฒนา ทสภ.ระยะที่ 2) โครงการก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่ 3 ทสภ. โครงการออกแบบก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังที่ 2 ทสภ. และโครงการงานจ้างปรับปรุงระบบตรวจสอบวัตถุระเบิด (Hold Baggage Screening System : HBS) และงานปรับปรุงระบบลำเลียงกระเป๋าสัมภาระ (Baggage Handling System : BHS) ของอาคารผู้โดยสารหลัก (Main Terminal Building : MTB) ณ ทสภ. เพื่อแสดงให้เห็นว่าจะไม่กระทำการใดๆ ที่ส่อไปในทางทุจริต โดยพิธีลงนามฯ  ณ โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ